Zbiorniki

Portret firmy

PCC Apakor Sp. z o.o. (dawniej Zakład Budowy Aparatury APAKOR-ROKITA Sp. z o.o.) należy do Grupy PCC Rokita SA będącej częścią międzynarodowej grupy kapitałowej PCC na czele ze spółką dominującą PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu.

PCC Apakor Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą  która posiada w swoim zakresie wykonawstwo, remonty oraz montaż aparatury przemysłowej, rurociągów i konstrukcji stalowych.  Głównymi odbiorcami są firmy związane z branżą chemiczną, petrochemiczną, koksowniczą oraz przemysłem górniczym.

Spółka od lat ma stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku, popartą ponad 70 letnim doświadczeniem oraz licznymi referencjami zdobytymi w trakcie realizacji inwestycji dla firm krajowych oraz zagranicznych.

Spółka od lat ma stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku, popartą ponad 70 letnim doświadczeniem oraz licznymi referencjami zdobytymi w trakcie realizacji inwestycji dla firm krajowych oraz zagranicznych.

Bagaż naszych wieloletnich doświadczeń pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu usług. W trosce o zadowolenie naszych Klientów stale dążymy do podnoszenia ich jakości. Filarem Spółki jest doskonale przygotowany pod względem merytorycznym zespół, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym przy realizacji szeregu złożonych technicznie i organizacyjnie projektów dla renomowanych klientów krajowych i zagranicznych. Potencjał wykonawczy stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy, dysponujący bogatym i ciągle rozbudowywanym zapleczem sprzętowym, niezbędnym do realizacji zadań mieszczących się w ramach specjalizacji firmy.

Naszą wizytówką jest doskonała znajomość rynku inwestycyjnego aparatury przemysłowej oraz jakość i terminowość realizowanych inwestycji. Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, certyfikowany przez UDT-Cert, system zapewnienia jakości w spawalnictwie EN ISO 3834-2 / AD 2000-Merkblatt HP 0 / HP 100 R, certyfikowany przez TUV SÜD, ponadto Spółka posiada szeroki zakres uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego oraz Transportowego Dozoru Technicznego.

Posiadane certyfikaty i uprawnienia są świadectwem spełniania przez Spółkę ostrych wymogów dotyczących produkcji i potwierdzają konkurencyjność firmy na rynku.

Zbiorniki magazynowe