Zbiorniki

Polityka jakości

Wszystkie wyroby produkowane w PCC Apakor Sp. z o.o. podlegają badaniom jakości przeprowadzanym przez Dział Kontroli Jakości i Laboratorium Kontroli Technicznej dla sprawdzenia i potwierdzenia, że wymagania techniczne i jakościowe zostały spełnione. PCC Apakor posiada laboratorium uznane przez UDT oraz wykwalifikowany w tym zakresie personel. Wykonujemy następujące badania niszczące i nieniszczące:

  • badania rentgenowskie,

  • badania ultradźwiękowe,

  • badania penetracyjne,

  • pomiary grubości,

  • pomiary twardości,

  • badania wytrzymałości na zginanie,

  • badania wytrzymałości na rozciąganie,

  • badania udarności,

  • badania makroskopowe.