Zbiorniki

Historia

Początki działalności spółki PCC Apakor sięgają roku 1946, kiedy to zaczęliśmy swoją działalność jako Wydział Budowy Aparatury w strukturach największego zakładu chemicznego na Dolnym Śląsku Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego – obecnie PCC Rokita SA. Od 1993 roku Spółka funkcjonowała jako wyodrębniony samodzielny podmiot gospodarczy działający pod nazwą Zakład Budowy Aparatury „Apakor – Rokita” Sp. z o.o. Natomiast od października 2014 roku Spółka kontynuuje swoją działalność pod nazwą PCC Apakor Sp. z o.o.

Kalendarium

  • 1946 rok – rozpoczęcie działalności produkcyjnej jako wydział w strukturach Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego (obecnie PCC Rokita).

  • 1993 rok – kontynuacja działalności jako samodzielny podmiot pod nazwą Zakład Budowy Aparatury „Apakor – Rokita” Sp. z o.o.

  • 2003 rok – nabycie pakietu kontrolnego udziałów Zakładów Chemicznych Rokita (obecnie PCC Rokita SA) przez PCC SE oraz rozpoczęcie działalności Spółki w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej PCC z siedzibą w Duisburgu.

  • 2014 rok – zmiana nazwy spółki na PCC Apakor Sp. z o.o.

Instalacja chemiczna apakor 4