Naprawy i modernizacje cystern kolejowych i autocystern

Spółka PCC Apakor posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie napraw i modernizacji szerokiej gamy cystern kolejowych i drogowych, bębnów i zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych, spełniających wymogi międzynarodowych norm dotyczących drogowego i kolejowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR i RID).

Posiadamy Wydział Napraw Taboru Kolejowego, który ponadto świadczy usługi w zakresie:

  • napraw i rewizji zbiorników wraz z odbiorem TDT,
  • modernizacji i napraw cystern drogowych i kolejowych,
  • modernizacji i napraw bębnów ciśnieniowych, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) do transportu towarów niebezpiecznych,
  • napraw zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza zainstalowanych w pojazdach szynowych,
  • napraw wewnętrznych wykładzin antykorozyjnych zbiorników oraz wyposażenia obsługowego cystern kolejowych i drogowych,
  • odkażania zbiorników,
  • prac spawalniczych metodami MMA111, MAG 135oraz TIG 141 (uprawnienia TDT),
  • oczyszczanie powierzchni oraz nanoszenie powłok malarskich,
  • modernizacji wagonów, dostosowując rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne do wymogów Klienta.