Generalny Wykonawca i Generalny Realizator Inwestycji

PCC Apakor Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji inwestycji jako Generalny Wykonawca koordynując działania wszystkich poddostawców i kooperantów w systemie „budowy pod klucz”.

Jako Generalny Realizator Inwestycji, w zależności od wymagań i oczekiwań Inwestora oferujemy m. in.:

1. Wykonanie projektów:

  • podstawowego,
  • budowlanego,
  • wykonawczego.

2. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa polskiego uzgodnień, zatwierdzeń oraz pozwolenia na budowę.

3. Kompleksową realizacje dostaw:

  • maszyn i urządzeń,
  • wyposażenia dla wszystkich branż.

4. Kompleksową realizację Inwestycji w tym prace w branżach:

  • budowlano – konstrukcyjnej,
  • wodno – kanalizacyjnej,
  • elektrycznej i AKPiA,
  • technologiczno – montażowej.

5. Przygotowanie inwestycji do rozruchu i udział w nim.

6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

7. Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.