Zbiorniki

Certyfikaty i uprawnienia

Urząd Dozoru Technicznego

UDT – certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych, rurociągów i konstrukcji stalowych.

UDT – uprawnienia do wytwarzania

 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących,
 • rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, trujących lub żrących

UDT – uprawnienia do wykonywania napraw

 • zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych do materiałów, ciekłych zapalnych, trujących lub żrących,
 • kotłów parowych i wodnych,
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych, trujących lub żrących,
 • rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, trujących lub żrących,
 • wytwornic acetylenu,
 • zbiorników stałych ciśnieniowych,
 • zbiorników przenośnych.

UDT – uprawnienia do wykonywania modernizacji

 • zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych do materiałów, ciekłych zapalnych, trujących lub żrących,
 • kotłów parowych i wodnych,
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych, trujących lub żrących,
 • rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, trujących lub żrących,
 • wytwornic acetylenu,
 • zbiorników stałych ciśnieniowych,
 • zbiorników przenośnych.

UDT – świadectwo uznania laboratorium

Świadectwo uznania laboratorium w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

UDT – świadectwo podwykonawcy UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

Świadectwo podwykonawcy UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

TÜV SÜD – certyfikat ISO 3834-2:2007

PCC Apakor Sp. z o.o. spełnia pełne wymagania jakości dotyczące spawania wg EN ISO 3834-2:2007

TÜV SÜD – certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji Nr 2527-CPR-1A.250.00

Niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego: SPAWANIE STALOWE NOŚNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE w klasie wykonania do EXC3, metoda 3a według normy EN 1090-1:2009+A1:2011 do zastosowania weszystkich typach budowli

Transportowy Dozór Techniczny

TDT – uprawnienia do wytwarzania, napraw i modernizacji

Decyzja TDT nadająca uprawnienia do wykonywania następujących czynności:

 • wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
 • modernizacja i naprawa cystern drogowych i kolejowych, bębnów ciśnieniowych, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg ADR i RID, z wyłączeniem cystern drogowych i kolejowych, bębnów ciśnieniowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8, oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
 • modernizacja i naprawa cystern drogowych i kolejowych do transportu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa,
 • naprawa zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza zainstalowanych w pojazdach szynowych,
  wytwarzanie i naprawa wewnętrznych wykładzin antykorozyjnych zbiorników oraz wyposażenia obsługowego cystern kolejowych i drogowych

TDT – zaświadczenie

Zaświadczenie uprawniające do przygotowywania ciśnieniowych urządzeń transportowych ze znakiem π do badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych w zakresie:

 • cystern kolejowych,
 • bębnów ciśnieniowych,
 • butli ciśnieniowych.

TDT – atest ośrodka egzaminacyjnego spawaczy

Decyzja o utrzymaniu atestacji ośrodka egzaminacyjnego dla kandydatów na spawaczy w metodach: 111, 135, 136, 141 i operatorów urządzeń spawalniczych w metodzie 121.