Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

PCC Apakor Sp. z o.o. posiada nadane przez Transportowy Dozór Techniczny uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i napraw urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (urządzenia UNO), które wykonujemy zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia.

Oferujemy budowę nowych oraz modernizujemy istniejące punkty załadunkowe / rozładunkowe w oparciu o wykonaną we własnym zakresie dokumentację techniczną opracowaną na bazie założeń technicznych przekazanych przez Zleceniodawcę lub w oparciu o dokumentację przekazaną przez Zamawiającego. Przygotowujemy i dostarczamy pełną dokumentację rejestracyjną urządzeń podlegających odbiorom TDT.