Aparatura procesowa

zbiorniki magazynowe, zbiorniki ciśnieniowe, reaktory, mieszalniki, wymienniki ciepła, kolumny procesowe, urządzenia specjalistyczne, konstrukcje spawane

  • dla średnic do 4 500mm wykonywane w całości na terenie PCC Apakor Sp. z o.o.
  • dla większych średnic, prefabrykacja na terenie PCC Apakor, montaż na placu budowy metodą podbudowy przy użyciu podnośników hydraulicznych lub tradycyjną metodą arkuszową.

wykonywane według obowiązujących przepisów Dyrektywy Unii Europejskiej PED 2014/68/UE.

  • z płaszczem grzewczym lub bez,
  • z mieszadłami śmigłowymi, wstęgowymi i planetarnymi przy doborze których zwracamy uwagę na tak newralgiczne punkty jak uszczelnienia wałów mieszadeł.

płaszczowo – rurowe z dnami sitowymi stałymi, głowicą pływającą i U-rurkowe.

z półkami kołpakowymi, zaworkowymi, z wypełnieniem.

PCC Apakor Sp. z o.o. produkuje, wykonuje naprawy i modernizuje m.in. następujące aparaty głównie na potrzeby przemysłu chemicznego, petrochemicznego, górniczego, koksowniczego itp.

Aparatura procesowa