Aparatura procesowa

zbiorniki magazynowe, zbiorniki ciśnieniowe, reaktory, mieszalniki, wymienniki ciepła, kolumny procesowe, urządzenia specjalistyczne, konstrukcje spawane

  • dla średnic do 4 500mm wykonywane w całości na terenie PCC Apakor Sp. z o.o.
  • dla większych średnic, prefabrykacja na terenie PCC Apakor, montaż na placu budowy metodą podbudowy przy użyciu podnośników hydraulicznych z możliwością obrotu lub tradycyjną metodą arkuszową.

wykonywane według obowiązujących przepisów Dyrektywy Unii Europejskiej PED 2014/68/UE.

  • z płaszczem grzewczym lub bez,
  • z mieszadłami śmigłowymi, wstęgowymi i planetarnymi przy doborze których zwracamy uwagę na tak newralgiczne punkty jak uszczelnienia wałów mieszadeł.

płaszczowo – rurowe z dnami sitowymi stałymi, głowicą pływającą i U-rurkowe.

z półkami kołpakowymi, zaworkowymi, z wypełnieniem.

Urządzenia na życzenie klienta, zgodnie z projektem i wymaganiami.

PCC Apakor Sp. z o.o. produkuje, wykonuje naprawy i modernizuje m.in. następujące aparaty głównie na potrzeby przemysłu chemicznego, petrochemicznego, górniczego, koksowniczego itp.

Aparatura procesowa