Zbiorniki

Technologie

Głównym procesem technologicznym jaki realizujemy w PCC Apakor Sp. z o.o. jest spawanie.

Stosowanie właściwych metod spawalniczych decyduje o jakości oraz dopuszczeniu produktów do użytkowania przez Jednostki odbiorowe, jak również mają ogromny wpływ na zadowolenie Klienta z efektu końcowego wykonanego produktu. Dbając o najwyższą jakość spoin od lat korzystamy zarówno z automatycznych i półautomatycznych urządzeń spawalniczych, jak również z najnowszych urządzeń do spawania ręcznego.

Do produkcji urządzeń stosujemy następujące technologie spawania:

  • spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111 (MMA),

  • spawanie łukowe elektrodą topliwą (drutem litym) w osłonie gazu obojętnego 131 (MIG), spawanie łukowe elektrodą topliwą (drutem litym ) w osłonie gazów aktywnych 135 (MAG)

  • spawanie łukowe drutem proszkowym z rdzeniem rutylowym w osłonie gazów aktywnych ( metoda 136) , spawanie łukowe drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym w osłonie gazów aktywnych ( metoda 138)

  • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego 141 (TIG),

  • spawanie łukiem krytym (drut lity pojedynczy) pod topnikiem SAW ( metoda 121)

  • spawanie łukiem krytym (drut proszkowy pojedynczy) pod topnikiem SAW ( metoda 125)

  • Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą (drutem proszkowym samo-osłonowym  z rdzeniem rutylowym) 143

  • Zmechanizowane spawanie głowicą orbitalną, spawanie den sitowych i rur (metoda 141)

  • Zmechanizowane spawanie traktorkiem z możliwością oscylacji ( metoda 135/136/138 )

spawanie instalacji