Montaż instalacji przez specjalistów Apakor

Badania okresowe, pośrednie i nadzwyczajne cystern kolejowych, bębnów ciśnieniowych i butli ciśnieniowych

Spółka posiada warunki organizacyjno-techniczne, potwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną Transportowy Dozór Techniczny na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2010/35/UE, do przygotowywania ciśnieniowych urządzeń transportowych dla badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych w zakresie: cystern kolejowych, bębnów ciśnieniowych oraz butli ciśnieniowych.

W ramach tych uprawnień wykonujemy również legalizację beczek na chlor obejmującą:

 • odgazowanie,

 • odkażenie i mycie,

 • suszenie,

 • wymianę uszczelnień,

 • wymianę zaworów,

 • rewizję wewnętrzną,

 • pomiar grubości ścianek,

 • próbę wodną,

 • próbę szczelności,

 • czyszczenie i malowanie całej beczki z zewnątrz,

 • odbiór przez inspektora TDT.