Zbiorniki

Potencjał produkcyjny

Łączna powierzchnia hal produkcyjnych Spółki wynosi 4.717 m2. Spółka dysponuje bogatym i ciągle rozbudowywanym zapleczem sprzętowym, niezbędnym do realizacji zadań mieszczących się w ramach specjalizacji firmy.

W skład parku maszynowego Spółki wchodzą m.in.

 • przecinarka CNC do cięcia elementów z blach ze stali węglowych, kwasoodpornych oraz aluminium do grubości 100 mm z arkuszy o wymiarach 3000×12000 mm,

 • słupowysięgnik o zakresie roboczym 5000 mm x 5000 mm, napęd jezdny całego słupa o długości 25m; umożliwia wykonywanie spoin obwodowych dla elementów obwodowych będących częścią elementów walcowych w ww. zakresie roboczym, zarówno w osi wzdłużnej torowiska, jak i po obrocie o kąt 90˚,

 • traktor spawalniczy, jego zaletą jest obniżony do minimum gabaryt co pozwala na umieszczenie go w trudnodostępnych miejscach, a precyzyjny układ napędu oraz możliwość płynnego sterowania parametrami pracy pozwalają na pełną synchronizację z obrotnikami rolkowymi,

 • czterorolkowe walce hydrauliczne, szerokość walcowania 3100 mm, grubość blachy do 45 mm; maszyna posiada zestaw do realizacji stożków,

 • tokarka karuzelowa o maksymalnej średnicy toczenia 3200 mm,

 • nożyce gilotynowe do cięcia stali o maksymalnej grubości do 16 mm,

 • wytaczarka o polu obróbki 2000 x 2000 mm,

 • suwnice o udźwigu do 32 ton.

 • traktorek spawalniczy do pozycji wymuszonych z możliwością oscylacji; pozwala na wykonywanie efektownych jakościowych spoin na montażu (głównie zbiorniki magazynowe); istnieje możliwość zastosowania traktorka w gatunkach ferromagnetycznych oraz paramagnetykach (układ próżniowy)

 • orbitalne spawanie głowicą do rur i den sitowych, pozwala na wykonywanie jakościowych powtarzalnych spoin z możliwością rejestracji procesu spawania, wykorzystanie technologii pulsacyjnej TIG przy produkcji wymienników ciepła

 • szkiełkowanie , obróbka strumieniowo-ścierna gdzie materiałem ściernym jest szkło odpowiedniej granulacji, perfekcyjna technika oczyszczania stali austenitycznej